Thánh Matthêu & Thánh Matthia Có Phải Là Một Người?

Thánh Matthêu & Thánh Matthia Có Phải Là Một Người?

Thánh Matthêu Bổn Mạng - Mar 24/03/2014

Nhiều người thường lầm lẫn giữa Thánh Matthêu và Thánh Matthia. Chúng ta thường nghĩ rằng hai vị thánh này là một. Thông thường chúng ta nghĩ đến Thánh Mattheu nhiều hơn, có lẽ vì Thánh Mattheu được nhắc nhiều trong phụng vụ ( tác giả sách Tin Mừng ).

Nhiều người thường lầm lẫn giữa Thánh Matthêu và Thánh Matthia. Chúng ta thường nghĩ rằng hai vị thánh này là một. Thông thường chúng ta nghĩ đến Thánh Mattheu nhiều hơn, có lẽ vì Thánh Mattheu được nhắc nhiều trong phụng vụ ( tác giả sách Tin Mừng ). Ngược lại thì có rất ít tài liệu nhắc đến Thánh Matthia ( bất công quá phải không ), cho nên phần đông chúng ta không biết đến ngài.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp chúng ta phân biệt cụ thể Thánh Mattheu với Thánh Matthia.

Thánh Mattheu :

"Mattheu" theo tiếng Do Thái có nghĩa là "của lễ để dâng cho Chúa". Thánh Mattheu là một trong số 12 tông đồ đầu tiên theo Chúa Giêsu. Thánh Mattheu còn được biết đến với tên là Lê-Vi, ngài được Chúa Giêsu gọi lúc đang ở bàn thu thuế ( Mt 9,9-13 ). Tin mừng Thánh Mattheu nhằm vào việc chứng minh Chúa Giêsu là đấng Messia mà Thiên Chúa đã hứa. Tin mừng Thánh Mattheu thường đựoc đọc vào năm A trong lịch phụng vụ. Giáo hội mừng kính Thánh Mattheu vào ngày 21-9.

Thánh Matthia :

"Matthia" cũng có nghĩa là "của lễ dâng Ya-vê". Thánh Matthia cũng được liệt vào nhóm 12 thánh tông đồ. Thánh Matthia được chọn để thay thế vị trí của Giu-đa Ít-ca-ri-ốt kẻ đã phản bội Chúa. Ngài được chọn qua cuộc bốc thăm để bổ sung vào nhóm 12 ( CV 1,15-17 ). Thánh Matthia là người luôn có những đóng góp thầm lặng trong suốt cuộc đời theo chân Chúa. Thánh Matthia được mừng kính vào ngày 14-5 hằng năm với tước hiệu Thánh Matthia tông đồ.