THÁNH THỂ BÌNH AN

THÁNH THỂ BÌNH AN

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Ôi! Thánh Thể huyền linh Nuôi hồn ngát hương trinh Tỏa ra mầu nhiệm lạ Ướp muôn vạn tâm linh

Ôi! Thánh Thể huyền linh
Đêm say ngất ân tình
Trí con đầy nhiệm lạ
Hưởng muôn phước ân tình

Ôi! Thánh thể huyền linh
Thần lương hiến thân mình
Thấm tràn muôn khắp cả
Tối đêm tỏa bình minh

Ôi! thánh Thể huyền linh
Nuôi hồn nở hoa xinh
Trở nên cây thánh đức
Mãi tuôn suối ân tình

Ôi! Thánh Thể huyền linh
Nuôi hồn ngát hương trinh
Tỏa ra mầu nhiệm lạ
Ướp muôn vạn tâm linh

Ôi! thánh Thể huyền linh
Hồn say ngất ân tình
Lịm vào trong "Nhệm Tích"
Đêm Mễ Du An Bình.

 

Trầm Hương Thơ 11.10.2013
Đêm Mễ Du chầu Thánh Thể