Thể thức để nhận ơn Toàn Xá qua TV, Radio, Websites, Twitter trong dịp WYD 2013.

Thể thức để nhận ơn Toàn Xá qua TV, Radio, Websites, Twitter trong dịp WYD 2013.

Ngày Giới Trẻ Thế Giới - Mar 24/03/2014

Lần đầu tiên trong lịch sử, những ai theo dõi các diễn tiến trên TV, Radio và các phương tiện truyền thông xã hội về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013 có thể được hưởng ơn Toàn Xá, mỗi ngày một ơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những ai theo dõi các diễn tiến trên TV, Radio và các phương tiện truyền thông xã hội về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013 có thể được hưởng ơn Toàn Xá, mỗi ngày một ơn.

Có nghĩa là, mặc dù không thể đi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại chỗ được, những người ở xa vẫn có thể hưởng những ơn ích bằng cách thông công qua các phương tiện truyền thông.

Theo nghị định ban hành tại Rôma của Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 24 tháng 6, năm 2013, vào dịp lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, thì:

a) – ơn Toàn Xá áp dụng cho mọi tín hữu, với lòng hối cải, tham gia vào các lễ nghi sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, có thể được hưởng mỗi ngày một lần trong những điều kiện bình thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha). Có thể áp dụng ơn này để giảm hình phạt cho các linh hồn.

Những tín hữu có ngăn trở hợp pháp vẫn có thể được hưởng ơn toàn xá miễn là, đã hoàn thành các điều kiện bình thường – xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha – và tham gia trong tinh thần các diễn tiến thiêng liêng trong ngày, và thông công với các nghi thức và thực hành đạo đức qua truyền hình và đài phát thanh hay, với một lòng thành kính thích hợp, qua các phương tiện truyền thông xã hội mới.

Một câu hỏi được đặt ra là nếu một người tò mò, đơn giản vặn TV để xem tin tức về ngày đại hội ở Rio, thì có thể được hưởng ơn Toàn Xá không?

"Bạn không được ơn Toàn Xá giống như bạn mua cà phê từ một máy bán hàng tự động," Đức ông Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền Thông Xã Hội, cho biết. "Chỉ xem một Thánh Lễ trực tuyến hoặc theo dõi Đức Thánh Cha qua truyền hình trên iPad hoặc trên website Pope2You.net mà thôi thì không đủ"

"Những phương tiện đó chỉ là các thiết bị mà thôi. Điều quan trọng là những hoa quả thiêng liêng và chân thành trong trái tim cuả từng người, được phát sinh ra từ những hình ảnh cuả ngày Giới Trẻ hoặc các Tweet cuả Đức Thánh Cha."

Nói cách nôm na, để có thể hưởng những ơn Toàn Xá dành cho những người ở xa này, chúng ta hãy:

1- Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.

2- Theo dõi các diễn tiến cuả đại hội WYD trên TV, Radio, Youtube, Twitter và

3- Dục lòng thông công với các chủ đề cuả đại hội.

Sau đây là những chỉ dẫn để theo dõi trực tuyến:

Dùng twitter trên computer hay IPhone:

Ghi danh vào Twitter và theo dõi (following) @Pontifex.

hoặc Nhấn vào đây

Dùng Internet:

Vatican Youtube

Trực tiếp từ ĐGH

Dùng Youtube:

Vatican Youtube

Các diễn biến sau đây đã có trên Youtube và đang đếm giờ để bắt đầu:

Lể đón tiếp ĐGH tại Brazil (Starts:July 22, 2013)

Lể khai mạc World Youth Day (WYD) (Starts:July 23, 2013)

Hành hương và lể đức Mẹ Aparecida (Starts:July 24, 2013)

ĐGH viếng nhà thương São Francisco De Assis Na Providência (Starts:July 24, 2013)

ĐGH nhận chià khoá thành phố (Starts:July 25, 2013)

ĐGH thăm khu ổ chuột (Starts:July 25, 2013)

Giới trẻ đón tiếp ĐGH (Starts:July 25, 2013)

ĐGH chúc mừng trong buổi đọc kinh Truyền Tin (Starts:July 26, 2013)

ĐGH đi đàng Thánh Giá (Starts:July 26, 2013)

ĐGH cử hành thánh lể với các giám mục, linh mục, tu sĩ và chủng sinh (Starts:July 27, 2013)

ĐGH hội đàm với các nhà lãnh đạo (Starts:July 27, 2013)

ĐGH đự buổi kinh tối với giới trẻ (July 28, 2013)

 Trần Mạnh Trác