THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

SUY NIỆM - Apr 11/04/2018

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

 “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Thánh Gioan đã định nghĩa về Thiên Chúa như thế, thật là tuyệt vời! Vì không ai trên trần gian này có thể định nghĩa về tình yêu một cách xác quyết được như vậy. Thánh Gioan thật sự đã cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Đức Giêsu – Con Một Thiên Chúa. Chính Gioan đã được nghe, được thấy, được chiêm ngưỡng và được đụng chạm đến, Đấng là Ngôi Lời, phát xuất từ cung lòng Chúa Cha. 

Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng trí, tâm hồn của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, để hiểu biết và cảm nghiệm sâu xa rằng: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thật lạ lùng khôn tả, Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ, được sống và được hạnh phúc đời đời.

Vì thế, Ngài đã hi sinh ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Nói đến con một chúng ta nhớ đến Isaac, con một của Ápraham, chúng ta nhớ đến câu chuyện Thiên Chúa truyền dạy Ápraham sát tế Isaac, nhưng cuối cùng Ngài ngăn cản công việc ấy, Ngài chỉ dành riêng công việc sát tế cho Con Một của Ngài, để làm giá cứu chuộc nhân loại, là tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu ấy tràn ra trên hết mọi người.

Và rồi ta thấy Thiên Chúa cũng muốn nói với chúng ta, là tất cả những ai phải chọn lựa “ tin hay không tin” đứng về phía ánh sáng hay bước đi trong bóng tối. Phiên tòa lộ ra trong Tin Mừng hôm nay không phải xét xử người Dothái, nhưng là xét xử mọi người trong thế gian: “Ai tin vào Người Con của Ngài thì không phải hư mất”.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (c.16a). Thiên Chúa đã thí mạng Người Con Yêu Dấu cho chúng ta qua cái chết đau thương trên Thập Giá. Chỉ có thượng trí cao vời của Thiên Chúa Tình Yêu mới phát minh ra một cách thế độc đáo để biểu hiện tình yêu của Người. Dù thế gian đã bao phen lầm lỗi và phụ bạc, nhưng tình yêu Thiên Chúa đã vượt thắng được tất cả. Vì “Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (c. 17).

Tình yêu Thiên Chúa là thế đấy! Người không thích lên án, nhưng mong muốn cứu độ hết mọi người, dù họ có làm gì hay ra sao đi nữa, Người vẫn một lòng yêu thương đến tận cùng. Chính tội lỗi đã làm con người phải chết muôn đời, thì Con Một Thiên Chúa đã tự nguyện đến trần gian để cứu độ con người qua cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển.

Tình yêu hiến dâng đó đã được thánh Gioan trình bày: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một“. Vâng, Ngài đã ban Con Một cho thế gian để chính người Con đó tỏ bày cho thế gian biết tình yêu của Cha, và làm cho thế gian nhận ra rằng, để tìm lại sự sống phải tin vào người Con. Tin là một hồng ân được Chúa ban tặng, nhưng hồng ân này không là một quà tặng được trao ban để huởng thụ, nhưng đó còn là lời mời gọi dấn thân đáp trả tình yêu, có nghĩa là với lý trí và ý chí con người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa để rồi sẵn sàng mở rộng tấm lòng đón nhận tình yêu và sống theo lời mời gọi yêu thương mà người Con duy nhất của Thiên Chúa đã tỏ bày.

Tin vào Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi và được sống đời đời. Tin là chấp nhận Ngài, sống theo Ngài, sống như Ngài, điều ấy đòi hỏi chúng ta tuân giữ lời Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng, từ bỏ tội lỗi, thói hư tật xấu để sống lại với Ngài, mặc lấy con người mới, con người của sự sáng, sống trong sự thật, sống tốt lành thánh thiện. “Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi”. Ai cố ý không chịu chấp nhận Ngôi Lời Nhập Thể, tức là không tin vào danh Con Một Thiên Chúa, là tự loại mình ra khỏi hồng ân của Thiên Chúa, và như thế họ tự kết án chính mình. “Vì Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng là đề thế gian nhờ Con của Ngài mà được ơn cứu độ”.

Ơn cứu độ chính là ơn tha thứ tội lỗi và được tái sinh, được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho mọi người, nhưng còn tùy thuộc lời đáp trả của mỗi người, đó là một nguy hiểm của sự chọn lựa, chọn lựa giữa đức tin và sự từ chối, giữa ánh sáng và bóng tối. Sự chọn lựa được đặt ra cho hết mọi người, và đức tin không phải là một điều dễ dàng: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi phải bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Suy đến tình yêu lớn lao khôn tả của Thiên Chúa đối với chúng ta, chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa, đền đáp tình yêu của Chúa bằng cách sống tốt lành thánh thiện, sống trong sự thật, hết lòng tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, tuân phục lời Ngài và thánh ý của Thiên Chúa mà thực thi trong cuộc sống. Đồng thời biết yêu thương người khác như Thiên Chúa đã yêu thương ta, sẵn sàng trao ban cho người khác những gì quý hóa nhất của ta vì hạnh phúc của họ; như tài năng sức khỏe, thì giờ, sở thích nhu cầu quyền lợi. Nhất là biết cầu nguyện cho mọi người tin Chúa Giêsu, sống theo lời Ngài để họ được ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho họ.

Như thế chúng ta đã chứng thực niềm tin của mình vào Thiên Chúa, và Đức Kitô và ơn cứu độ mà Ngài đã ban cho chúng ta nhờ cuộc tử nạn của Ngài. Sống như thế chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và đang ở trong Thiên Chúa.

Tình yêu cao vời của Thiên Chúa vẫn bị con người chối từ! Vì người ta thích chạy theo bóng tối của thế gian với những thú vui đam mê của nó. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn mòn mỏi đợi chờ con người với lòng thương xót vô tận.

Giữa thế gian phụ bạc vong ân như thế, vẫn còn số ít tâm hồn khiêm tốn, luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận sự thật, để đến cùng ánh sáng là chính Đức Kitô Phục Sinh. Nhờ thế, cuộc sống và những công việc của họ đều được thực hiện trong Thiên Chúa (x.c.21).

Quả thật chỉ có yêu thương như Đức Kitô chúng ta mới thực sự chiếm được sự sống đích thực, bởi khi tin vào Đức Kitô, cũng có nghĩa tin vào tình yêu của Người dành để cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động như Người, một hành động yêu thương dành cho Thiên Chúa quyện lẫn với tình yêu dành cho con người, và như thế nơi con người chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Giêsu và trong Đức Giêsu chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, và cuộc gặp gỡ này chúng ta khám phá ra rằng, chúng ta thật hạnh phúc bởi chúng ta được Chúa yêu thương và nhờ đó chúng ta nhận được sự sống.

Tuệ Mẫn