Thời khóa biểu cho ngày thứ nhất của Cơ Mật Viện

Thời khóa biểu cho ngày thứ nhất của Cơ Mật Viện

Chuyên Mục Đức Giáo Hoàng - Mar 24/03/2014

Trong cuộc họp báo với các ký giả vào Thứ Bảy tại văn phòng báo chí của Tòa Thánh, Linh mục Lombardi, SJ đưa ra thời khóa biểu cho các nghi lễ và tiến trình cho ngày thứ nhất của Cơ Mật Viện. Thời gian đưa ra chỉ là dự tính,

Trong cuộc họp báo với các ký giả vào Thứ Bảy tại văn phòng báo chí của Tòa Thánh, Linh mục Lombardi, SJ đưa ra thời khóa biểu cho các nghi lễ và tiến trình cho ngày thứ nhất của Cơ Mật Viện. Thời gian đưa ra chỉ là dự tính,

Thứ Ba ngày 13/3/2013 (giờ địa phương tại Rôma GMT+1)

15:45 – Di chuyển từ nhà trọ Domus Sanctae Marthae tới nhà nguyện Pauline
16:30 – Rước từ nhà nguyện Pauline tới Sistine nhà nguyện
16:45 – Lời tuyên thệ và tuyên bố Extra omnes!
Tiếp theo là bài suy niệm của Hồng Y Prosper Grech, OSA
Cuộc bầu phiếu thứ 1
19:15 – Kinh chiều
19:30 – Các Hồng y trở về nhà trọ Domus Sanctae Marthae

Thứ Tư ngày 14/3/2013 (giờ địa phương tại Rôma GMT+1)

06:30 – Điểm tâm tại nhà trọ Domus S. Marthae (đến 7:30)
07:45 – Di chuyển từ nhà trọ Domus S. Marthae tới nhà nguyện Sistine
08:15 – Thánh Lễ
09:30 – Hora Media tại nhà nguyện Sistine

Các cuộc bầu phiếu và kiểm phiếu
12:30 – Các Hồng Y trở về nhà trọ Domus Sanctae Marthae
13:00 – Ăn trưa
16:00 – Các Hồng Y trở lại nhà nguyện Sistine
16:50 – Các cuộc kiểm phiếu
19:15 – Kinh chiều

19:30 – Các Hồng Y trở về nhà trọ Domus Sanctae Marthae

Thu Linh (phỏng dịch)

*** Ghi chú thêm:

"Khói từ các phiếu bầu bị đốt cháy vào cuối vòng bỏ phiếu, nhưng không phải mỗi vòng đều đốt. Mỗi ngày có 4 vòng bỏ phiếu. Việc đốt phiếu diễn ra ở vòng thứ Hai lúc giữa trưa và vòng thứ Tư lúc 7 giờ tối. Nếu bầu được Giáo Hoàng vào vòng thứ Nhất hay vòng thứ Ba thì khói trắng sẽ bốc lên trong khoảng 10:30 đến 11 giờ buổi sáng. Và từ 5:30 đến 6 vào buổi tối. "

Nguồn: vatican radio