Thông báo Chầu Thánh Thể lúc 22g00 ngày 2- 6-2013

Thông báo Chầu Thánh Thể lúc 22g00 ngày 2- 6-2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Giáo xứ Phú Hòa tổ chức Chầu Thánh Thể lúc 22h00 ngày 2 tháng 6 năm 2013

                                   V/v  Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin

Thừa lệnh Cha chánh xứ, HĐMV giáo xứ Phú Hòa xin trân trọng thông báo đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa, Chúa Nhật  02/06/2013 Lễ Mình và Máu Thánh Chúa KiTô, lúc 22g00 giáo xứ có tổ chức Chầu Thánh Thể năm đức tin.

Kính mong cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự.

                                                          Phú hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2013

                                                                        Tm HĐMVGx

                                                                             Bart. Lê Sơn Hà