Thông báo: Đăng Ký Các Lớp Giáo Lý Dành Cho Thiếu Nhi Năm Học 2018- 2019

Thông báo: Đăng Ký Các Lớp Giáo Lý Dành Cho Thiếu Nhi Năm Học 2018- 2019

Thiếu Nhi Thánh Thể - Jul 31/07/2018

Đoàn Thiếu nhi Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” sẽ khai giảng các lớp Giáo lý dành cho Thiếu nhi trong Giáo Xứ Năm học 2018- 2019 vào ngày CHÚA NHẬT 09/09/2018.

Đoàn Thiếu nhi Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” sẽ khai giảng các lớp Giáo lý dành cho Thiếu nhi trong Giáo Xứ Năm học 2018- 2019 vào ngày CHÚA NHẬT 09/09/2018.

Danh sách các lớp Giáo lý theo từng độ tuổi

STT

LỚP

NĂM SINH

GHI CHÚ

1

KHAI TÂM

2013/ 5 Tuổi

 

2

RƯỚC LỄ 1

2012/ 6 Tuổi

 

3

RƯỚC LỄ 2

2011/ 7 Tuổi

 

4

RƯỚC LỄ 3

2010/ 8 Tuổi

 

5

RƯỚC LỄ 4

2009/ 9 Tuổi

 

6

THÊM SỨC 1

2008/ 10 Tuổi

 

7

THÊM SỨC 2

2007/ 11 Tuổi

 

8

THÊM SỨC 3

2006/ 12 Tuổi

 

9

BAO ĐỒNG 1

2005/ 13 Tuổi

 

10

BAO ĐỒNG 2

2004/ 14 Tuổi

 

11

BAO ĐỒNG 3

2003/ 15 Tuổi

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Từ ngày 05/08/2018 đến ngày 02/09/2018

 

 • Các em Thiếu nhi cũ: Nhận và nộp phiếu tại Hội trường Giáo xứ (nhằm xác nhận các em có tiếp tục tham gia sinh hoạt Giáo lý 2018- 2019)

Thời gian: Sáng Chúa Nhật từ  08g30 đến 10g00

 • Các em Thiếu nhi từ Xứ khác chuyển đến: Nhận và nộp phiếu tại Hội trường Giáo xứ kèm theo Giấy chứng nhận đã học Giáo lý tại Giáo xứ cũ.

Thời gian: Sáng Chúa Nhật từ 08g30 đến 10g00

 • Các em Thiếu nhi mới đăng ký học: Nhận và nộp phiếu tại Hội trường Giáo xứ.

Thời gian: Sáng Chúa Nhật từ 08g30 đến 10g00

 • HẠN CHÓT NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ: Chúa Nhật ngày 02/09/2018

Lệ phí đầu năm: 30.000/ 1 em Thiếu nhi

 • Bao gồm: Sách Giáo lý, 1 quyển tập 100 trang, 1 cây bút, sách kinh nhỏ.
 • Riêng các lớp Rước Lễ 1, Thêm Sức 1, Bao Đồng 1 sẽ phụ thu thêm 15.000 tiền khăn quàng.

CÁC ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH HỌC GIÁO LÝ

Mỗi em Thiếu nhi khi đi học cần trang bị đầy đủ các đồ dùng sau:

 1. Áo đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể (Đăng ký mua tại Hội trường Giáo xứ từ ngày 11/08/2018)
 2. Sách học Giáo lý
 3. Tập 100 trang, bút viết
 4. Sách Kinh Thánh Tân Ước
 5. Khăn quàng theo Ngành
 6. Sách Kinh nhỏ

THỜI GIAN LỄ VÀ HỌC TRONG TUẦN

Ngày Chúa Nhật:

07g05: Tập trung- Đọc kinh- Tập hát- Thánh Lễ

09g00- 10g15: Học Giáo lý

Danh sách các lớp Giáo lý sẽ được niêm yết tại bảng thông báo của Giáo xứ.

Rất mong Quý Phụ Huynh đăng ký sớm và đưa các em nhập học đúng ngày giờ quy định trên. Đồng thời, trong việc giáo dục Đức Tin cho con em, xin Quý Phụ Huynh cùng cộng tác, nhắc nhở các em chấp hành tốt các nội quy, đi tham dự Thánh Lễ và đi học Giáo lý đầy đủ, đúng giờ trong suốt năm học Giáo lý này.