Thông Báo Họp HĐMV Giáo Xứ

Thông Báo Họp HĐMV Giáo Xứ

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Nhân dịp tổng kết cuối năm. Thừa ủy nhiệm của Cha xứ, Ban Thường Vụ kính mời Quý chức.

Thông Báo Họp HĐMV Giáo Xứ

Nhân dịp tổng kết cuối năm. Thừa ủy nhiệm của Cha xứ, Ban Thường Vụ kính mời Quý chức.

Đến tham dự tổng kết cuối năm của giáo xứ và tất niên.

Lúc: 09h00 ngày thứ Hai, 04/02/2013.

Tại: Hội trường giáo xứ.

Xin quý chức sắp xếp thời gian tham dự để góp phần xây dựng và phát triển giáo xứ.

Tm HĐMV Gx Phú Hòa

Bart Lê Sơn Hà