THÔNG BÁO HỌP HĐMVGX

THÔNG BÁO HỌP HĐMVGX

Tin Giáo Xứ - Sep 04/09/2015

THƯ MỜI

Thừa uỷ nhiệm của Cha xứ,

Ban thường vụ  Gx Phú Hòa xin trân trọng kính mời: Quý vị HĐMV 

đến tham dự cuộc họp HĐMV vào lúc 19h00 thứ hai ngày 07/09/2015 tại hội trường giáo xứ để triển khai các công việc sắp tới.

Kính mong quý vị thu xếp thời gian tham dự đông đủ và đúng giờ.

                                               Phú Hòa, ngày 03 tháng 09 năm 2015

                                                         T/m HĐMV Gx Phú Hòa

                                                                     

                                                              Bart. Lê Sơn Hà