Thông báo : Khai giảng năm học Giáo lý 2022 -2023

Thông báo : Khai giảng năm học Giáo lý 2022 -2023

Tin Giáo Xứ - Sep 16/09/2022

 

Kính gởi quý Phụ huynh

Để giúp các em Thiếu nhi trong giáo xứ hiểu biết về giáo lý của Chúa Giêsu cũng như luật Giáo Hội.

Giáo xứ tổ chức khai giảng các lớp Giáo lý niên khóa 2022-2023 như sau:

  • Các em học lớp 1 đăng ký  lớp Ấu 1
  • Các em học lớp 2 đăng ký  lớp Ấu 2
  • Các em học lớp 3 đăng ký  lớp Rước Lễ 1

Ngoài ra các em đã tham dự các lớp Giáo lý sẽ có danh sách sau

 

  1. TẬP TRUNG

+ Chúa nhật ngày 25-09-2022

• Thiếu nhi tập trung và tham dự thánh lễ lúc 07g00

• Quý phụ huynh nhận và nộp phiếu đăng ký học giáo lý tại hội trường

 

  1. KHAI GIẢNG

Chủ đề : HỌC VỚI CHÚA GIÊSU

+ Chúa nhật ngày 02-10-2022

• Thiếu nhi tham dự lễ Khai giảng Giáo lý lúc 07g30

• Sau thánh lễ Thiếu nhi nhận lớp.

 

 

Phú Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2022

 

Cha sở  Vinh Sơn