Thông báo Thánh lễ: các Thánh Nam Nữ và Các Đẳng Linh Hồn

Thông báo Thánh lễ: các Thánh Nam Nữ và Các Đẳng Linh Hồn

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Chương trình lễ các Thánh Nam Nữ và cầu cho các Đẳng Linh Hồn

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

—0O0—

Chương trình lễ các Thánh Nam Nữ và Cầu cho các Tín Hữu qua đời.

+ Thứ sáu ngày 1-11-2013  Lễ các Thánh  Nam Nữ.

Thánh lễ sáng: 05g00

Thánh lễ chiều 17:30

+ Thứ bảy ngày 2-11-2013 Lễ cầu cho các Tín Hữu qua đời.

Thánh lễ sáng: 05g00 (Sau thánh lễ có nghi thức viếng nhà Hài cốt)

Thánh lễ chiều: 17g30

Xin cộng đoàn dân Chúa sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ, và chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận ơn đại xá.