Thông báo: Thánh lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội

Thông báo: Thánh lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội

Khu Giáo IV Đức Mẹ Vô Nhiễm - Dec 07/12/2021


 

Chúng ta cử hành đại lễ kính Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội. Mầu nhiệm này đã được Đức Pio IX định tín ngày 8/12/1854 tức trước khi Đức Maria hiện ra tại Lộ Đức 4 năm.

Cử hành lễ Đức Maria Vô nhiễm giữa Mùa Vọng, cộng đoàn chúng ta được nhắc nhở thêm nữa về thái độ sửa dọn tâm hồn xứng đáng để đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, nhất là để từng ngày cộng tác với Ân Sủng hầu biến cuộc sống trở thành một mãnh đất tốt để Lời Chúa kết trái đơm hoa, như mãnh đất tâm hồn trong trắng của Đức Maria.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, cộng đoàn Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm hiệp ý  dâng  thánh lễ tạ ơn, mừng bổn mạng.

Thánh lễ tạ ơn lúc 17g30, thứ Tư ngày 08-12-2021

Xin quý cộng đoàn hiệp ý và thêm lời nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, và cách riêng cho Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm.