Thông báo: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thông báo: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thiếu Nhi Thánh Thể - Aug 14/08/2018

Ngày 15 tháng 8, Giáo hội hân hoan mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 17 giờ 30 Thứ Tư, tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa, do Cha sở Antôn chủ sự.

Kính mời quý cộng đoàn dân Chúa, tới hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Mẹ, và cầu nguyện thêm cho Ban hát thiếu nhi Thánh Thể nhận Mẹ Maria làm bổn mạng.