Thông báo Thánh Lễ Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Giáo xứ

Thông báo Thánh Lễ Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Giáo xứ

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Hân hoan mừng kính Thánh Giuse thợ, Bổn mạng giáo xứ Phú Hòa

Hân hoan mừng kính Thánh Giuse thợ, Bổn mạng giáo xứ Phú Hòa

Thừa lệnh Cha chánh xứ

HĐMV giáo xứ Phú Hòa trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng giáo xứ vào lúc 17h30 thứ tư,ngày 01/05/2013 tại Thánh đường Phú Hoà.

Chương trình:

17h00: Tập trung

17h10: Đọc tiểu sử Thánh Giuse

17h20: Cung nghinh tượng Thánh

17h30: Thánh lễ tạ ơn

 

     Tm HĐMV Gx Phú Hòa

Bart. Lê Sơn Hà