THÔNG BÁO : Thay đổi thời gian học của các lớp Giáo lý

THÔNG BÁO : Thay đổi thời gian học của các lớp Giáo lý

Thiếu Nhi Thánh Thể - Feb 27/02/2021

Hiệp Đoàn Mân Côi
Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu”
Giáo Xứ Phú Hoà


THÔNG BÁO
 

V/v Thay đổi thời gian học của các lớp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và tạm dừng sinh hoạt giáo lý Năm học 2020- 2021

    Vì dịch COVID-19 vẫn còn đang lây lan trong cộng đồng và nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như thực hiện thông báo từ tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn, Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” Giáo xứ Phú Hòa xin thông báo tới quý Phụ Huynh và các em Thiếu Nhi về việc thay đổi thời gian học của các lớp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và tạm dừng sinh hoạt các lớp Giáo lý năm học 2020- 2021, như sau:

     + Các lớp chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức (Thêm Sức 3 và Bao Đồng 1): học Giáo lý như bình thường vào lúc 07h30’ đến 09h30’ bắt đầu từ Chúa Nhật 28/02/2021 cho tới khi có thông báo tiếp theo.
   + Các lớp Giáo lý còn lại: nghỉ học Giáo lý từ Chúa Nhật 28/02/2021 cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Lưu ý: Đoàn Thiếu Nhi sẽ không giải quyết các trường hợp Thiếu nhi không thực hiện đúng theo thời gian quy định như trên.


                                    Phú Hoà, ngày 26 tháng 02 năm 2021
                                           T/m. BĐH Xứ Đoàn
                                                  Phó Nội Vụ
                                            


                                         Micae Chu Đặng Nhật Đan