THÔNG BÁO THỰC THI BÁC ÁI

THÔNG BÁO THỰC THI BÁC ÁI

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Giáo xứ Phú Hòa tổ chức chuyến đi thực thi bác ái tại Giáo phận Kontum từ 15-17/7/2013 chương trình như sau

Giáo xứ Phú Hòa tổ chức chuyến đi thực thi bác ái tại Giáo phận Kontum, từ 15-17/7/2013 chương trình như sau.

  • Ngày 15-7-2013

 -Viếng nhà thờ Thăng Thiên Pleiku

  Phát 50 phần quà

  • Ngày 16-7-2013

-Viếng nhà thờ cha Việt

    Phát 50 phần quà

-Viếng nhà thờ cha Hòa

    Phát 80 phần quà

-Thăm cô nhi viện Vinh Sơn 4

    Phát 50 phần quà

-Viếng Đức Mẹ Măng Đen

    Phát 70 phần quà

  • Ngày 17-7-2013

Đoàn tham dự thánh lễ Tạ Ơn  tại nhà Thờ Thăng Thiên.

Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện và luôn gữi lòng quảng đại. Để Cha sở Antôn cũng như quý vị làm việc  bác ái, có sức khỏe và phương tiện giúp cho các ACE còn nhiều khó khăn về tinh thần và vật chất.