Thông báo về lễ tấn phong tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, GM Phụ tá giáo phận Vinh

Thông báo về lễ tấn phong tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, GM Phụ tá giáo phận Vinh

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Thông báo về lễ tấn phong tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, GM Phụ tá giáo phận Vinh

                                  

Văn phòng Tòa Giám mục
Giáo phận Vinh