Thông báo về Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng

Thông báo về Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng

Uncategorized - Sep 07/09/2015
Thông báo về Ngày Thế Giới Cầu Nguyện

Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng

Kính gởi : Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ
và toàn thể anh chị em giáo dân.

 

Trong tinh thần đại kết, tiếp nối sáng kiến của của các Giáo hội Chính Thống, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập ngày 01-09 là “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng”. Vào ngày thứ ba 01-09-2015 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành lần đầu tiên Ngày Cầu Nguyện này trong một buổi Cử Hành Phụng Vụ Lời Chúa tại Đền Thờ Thánh Phêrô và mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo tham gia ngày cầu nguyện này.

 

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Phaolô đã quyết định chọn ngày thứ Năm 10-09-2015Ngày Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng trong Tổng Giáo Phận của chúng ta.

 

Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình đã đề nghị các giáo hội địa phương tổ chức một giờ cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha với chương trình cụ thể như sau:

 

  1. Bài thánh ca mở đầu
  2. Lời chào với một Kinh Tổng nguyện thuộc truyền thống Chính thống giáo
  3. Lời Chúa với các đoạn Kinh Thánh chọn lọc
  4. Ba trích đoạn của Thông điệp Laudato Si’
  5. Bài giảng của vị chủ sự
  6. Các lời nguyện chung
  7. Kinh Lạy Cha
  8. Ban phép lành
  9. Bài thánh ca kết thúc

 

Những tài liệu hướng dẫn sẽ được gởi ngay cho quí cha để giúp chuẩn bị Cử hành Ngày Cầu nguyện vào 10-09-2015 sắp tới.

 

Ước mong toàn thể Tổng Giáo phận chúng ta tích cực tham gia vào ngày Cầu nguyện 10 tháng 9 này và thực hiện những gì có thể để gìn giữ môi trường là công trình sáng tạo mà Thiên Chúa đã ban tặng và giao cho chúng ta quản lý.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2015

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Tổng Đại Diện