Tiểu Sử Thánh Martin De Porres

Tiểu Sử Thánh Martin De Porres

Khu Giáo III Thánh Martinô - Nov 01/11/2020

Thân mời quý ông bà và anh chị em xem TIỂU SỬ THÁNH MARTIN DE PORRES. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Xin cho Lời Chúa Mỗi Ngày luôn thấm nhập trong con người mỗi chúng ta. Để giúp cho chúng ta luôn vữ lòng tin và cậy trông vào Chúa. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em một ngày bình an.

Theo:

The: Lời Chúa mỗi ngày