TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

SUY NIỆM - Jan 29/01/2016

Trang Tin Mừng hôm nay thánh Maccô thuật lại một hành trình trên biển để “sang bờ bên kia” của Chúa Giêsu và các môn đệ.

Hành trình này được ví như hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Với những người đi biển, chuyện gặp sóng gió là chuyện rất đỗi bình thường. Những người thường xuyên đi biển và sống bằng nghề biển như các môn đệ thì chuyện sóng gió này chẳng có gì là lạ cả.

Cuộc đời không như người ta nghĩ, thuyền của Chúa Giêsu và các môn đệ hôm nay không gặp những con sóng ngọn gió hiền lành bình thường, mà là gặp “cuồng phong”… “sóng ập vào”… “thuyền đầy nước”… Các môn đệ lo lắng như “chết đến nơi rồi”, còn Chúa Giêsu thì “chẳng lo gì”… Các môn đệ kêu cầu đến Chúa và Chúa đã ra tay uy quyền, Chúa mắng các môn đệ “làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?"

Với Trang Tin Mừng này, ta có thể hiểu rằng, giữa Chúa Giêsu và các môn đệ đã có một tương quan rất thân thiện với nhau tự thuở trước. Dường như là thầy trò cùng làm việc, cùng chung sống và  và cùng thi hành sứ vụ với nhau.

Thật ra, những gì ta thấy chỉ là tương quan bên ngoài, có nghĩa là các môn đệ mới chỉ gặp gỡ, gần gũi làm việc chung. Tương quan bên trong, bên dưới và sâu hơn là quyền năn của Thầy, các môn đệ ắt hẳn chưa thể nào biết nên mới có tình trạng kém tin như vậy.

Không hề vô lý khi ta thấy Chúa mắng các môn đệ “chưa có đức tin”. Lẽ ra các ông phải nhìn thấy cuộc đời cũng như hành trình đời của các ông luôn có Chúa kề bên. Gần thật gần nhưng các ông không cảm nhận cũng như chẳng ý thức về sự hiện diện đồng hành của thầy mình. Các ông không nhận biết quyền năng của Chúa, các ông cũng chẳng trông cậy vào Ngài… Sóng gió ập đến, các môn đệ mới sực nhớ đến Chúa, và rồi các ông vội trách Chúa “chẳng lo gì”.

Cuộc sống thường ngày của ta dường như cũng thế, chúng ta ít khi ý thức sự hiện diện của Chúa. Ta vẫn thường sống với Chúa, đồng hành với Chúa cách vô ý thức. Chúa có đó nhưng tacoi như Chúa không biết gì, Chúa chẳng quan tâm. Đến lúc nguy khó mới nhớ chạy đến Chúa và kêu la rối rít.

Với kiểu cách sống như thế này, chắc chắn sẽ bị Chúa mắng là “chưa có lòng tin”.

Tuy nhiên, một thái độ ngược lại cũng đáng quan tâm. Cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng rơi vào tâm trạng thất vọng nặng nề, chúng ta cũng chẳng còn nhớ đến Chúa, và quên rằng Ngài ở bên chúng ta và chờ chúng ta khiêm tốn lên tiếng kêu cầu Ngài. Thái độ chỉ kêu đến Chúa khi gặp khó khăn, hoặc là thất vọng đến quên cả Chúa mà lầm lũi bước đi đó là thái độ “chưa có lòng tin”.

Thánh Maccô thuật tiếp, sau khi các môn đệ kêu đến Chúa, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, Chúa bắt đầu ra tay. Nhưng sau khi Chúa ra tay truyền sóng biển im lặng, thì các ông hoảng sợ và nói với nhau : "Vậy người này là ai … ?"

Gặp sóng gió, các môn đệ hoảng sợ, không tin đủ vào Chúa. Sau khi Chúa tỏ quyền năng thì các ông lại thắc mắc “Ngài là ai ?” Điều này chứng tỏ nền tảng đức tin của các môn đệ chưa vững chắc, đi bên Chúa, gặp gỡ Chúa nhưng không khao khát tìm biết Chúa là ai? Lẽ ra các ông phải tìm hiểu về Chúa, biết Chúa là ai khi bắt đầu cất bước theo Ngài! Còn nghi ngờ vào chính Thiên Chúa thì chắc chắn là chưa có lòng tin.

Tin Chúa là phải học và cảm nhận được Chúa là ai và đi vào trong tương quan sâu để cảm nghiệm Ngài như ta đã được học biết. Tin vào Chúa là hiểu điều Chúa làm, mong điều Chúa muốn và phó thác cho Ngài cuộc sống của ta.

Sau phép lạ Chúa làm truyền sóng biển im lặng, chắc chắn các môn đệ phải tìm được câu trả lời Chúa là ai khi quan sát sự kiện và khi tương quan gần gũi song hành với Chúa. Thực tế, ta không hiểu sao các ông lại còn hoảng sợ và thắc mắc “ông này là ai ?” Câu hỏi này chứng tỏ lòng tin của các ông chưa có và bị Chúa mắng thì cũng không oan uổng gì.

Bởi vì các môn đệ chưa có lòng tin, nên chưa ý thức sự hiện diện của Chúa. Chưa có niềm tin nên còn nghi ngờ “ông này là ai ?”. Chính vì chưa có lòng tin nên còn dành quyền điều khiển và kiểm soát hành trình. Khi các môn đệ dành quyền kiểm soát và điều khiển hành trình đời mình, thì Chúa dành cho họ ưu tiên đó, Ngài nghỉ ngơi. Giả như chúng ta tin tưởng trao phó cho Chúa để Ngài điều khiển và an tâm nghỉ ngơi, thì chính lúc ấy Chúa sẽ giang tay ra hành động, Ngài chở che, bao bọc và cứu giúp.

Thái độ của những người “chưa có lòng tin” là thái độ của những người thách thức Chúa hay buông trôi một cách nhẹ nhõm

Những người có lòng tin là ý thức Chúa hiện diện trong mọi nẻo đường đời. Khi có lòng tin thì người đó luôn xác tín với mọi người về sự hiện diện của Chúa trong đời minh. Với sự cảm nghiệm của chính cá nhân mình, người có lòng tin ắt hẳn sẽ để Chúa điều khiển và kiểm soát cuộc sống của mình. Khi có lòng tin là khiêm tốn kêu xin Chúa khi gặp gian nan khốn khó và phó thác cuộc đời trong tay Ngài.

Tuệ Mẫn