TIN YÊU NƠI MẸ

TIN YÊU NƠI MẸ

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Hãy năng lần hạt Mân Côi”, Mẹ ơi! Con nguyện giữ lời Mẹ luôn. Khi vui hay lúc sầu tuôn, Vững tin nơi Mẹ chính nguồn bình an

“Hãy năng lần hạt Mân Côi”,
Mẹ ơi! Con nguyện giữ lời Mẹ luôn.
Khi vui hay lúc sầu tuôn,
Vững tin nơi Mẹ chính nguồn bình an.

Lời kinh, khúc hát trong ngần,
Sớm khuya nguyện gẫm lâng lâng dâng về.
Tòa cao, Mẹ đoái thương nghe,
Đời con xin Mẹ chở che, giữ gìn.

Trọn niềm ghi khắc trong tim,
Lời Mẹ khuyên nhủ, con xin thi hành.
Từng tràng chuỗi hạt xinh xinh,
Kính dâng về Mẹ tâm tình mến yêu.

Trên cao chín phẩm mỹ miều,
Mẹ đầy phước lạ, hưởng nhiều Thánh ân.
Tình Mẹ yêu mãi vô ngần,
Vòng tay mở rộng ban tràn ơn thiêng.

Trái tim Thánh Mẫu dịu hiền,
Con luôn tìm đến trung kiên tháng ngày.
Dõi theo chân Mẹ từ đây,
“Xin vâng” như Mẹ lòng đầy hoan ca.

Giuse Trần Thế Tiến