TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Sáng thứ ba 05/02/2013 tại gx Hòa Hưng – Các linh mục Giáo hạt Phú Thọ đã Tĩnh tâm tháng 02/2013. Cũng như mọi khi đầu giờ là giây phút hồi tâm để các ngài gặp gỡ và lắng nghe Lời Chúa, đọc kinh cầu cho các linh mục, xét mình, xưng tội vv…

Sáng thứ ba 05/02/2013 tại gx Hòa Hưng – Các linh mục Giáo hạt Phú Thọ đã Tĩnh tâm tháng 02/2013. Cũng như mọi khi đầu giờ là giây phút hồi tâm để các ngài gặp gỡ và lắng nghe Lời Chúa, đọc kinh cầu cho các linh mục, xét mình, xưng tội vv…
Sau đó là họp mặt, gặp gỡ, chia sẻ, thông tin, cuối cùng là bữa cơm thân mật, đặc biệt trong dịp tất niên cũng có mặt các em chủng sinh hạt Phú Thọ, vui nhất là các em đã được cha quản hạt Lìxì: Bé lớn rồi bé vẫn thích lìxì
Xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và ban muôn hồng ân, để các ngài luôn sống trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG – CHA PHÓ QUẢN HẠT ĐẠI DIỆN CHÚC MỪNG TẾT CHA QUẢN HẠT GIUSE PHÚ THỌ

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG – CHA PHÓ QUẢN HẠT ĐẠI DIỆN CHÚC MỪNG TẾT CHA QUẢN HẠT GIUSE PHÚ THỌ

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG – CHA PHÓ QUẢN HẠT ĐẠI DIỆN CHÚC MỪNG TẾT CHA QUẢN HẠT GIUSE PHÚ THỌ

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG / ĐẠI DIỆN CHỦNG SINH CHÚC TẾT CHA QUẢN HẠT & QUÍ CHA

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG / ĐẠI DIỆN CHỦNG SINH CHÚC TẾT CHA QUẢN HẠT & QUÍ CHA

 

 

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG / ĐẠI DIỆN CHỦNG SINH CHÚC TẾT CHA QUẢN HẠT & QUÍ CHA – BÉ LỚN RỒI BÉ VẪN THÍCH LÌXÌ

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG / ĐẠI DIỆN CHỦNG SINH CHÚC TẾT CHA QUẢN HẠT & QUÍ CHA – BÉ LỚN RỒI BÉ VẪN THÍCH LÌXÌ

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG / ĐẠI DIỆN CHỦNG SINH CHÚC TẾT CHA QUẢN HẠT & QUÍ CHA – BÉ LỚN RỒI BÉ VẪN THÍCH LÌXÌ

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

TĨNH TÂM LINH MỤC HẠT PHÚ THỌ – GX HÒA HƯNG

Nguon: GxTanPhuoc