TNTT Lần Đầu Lãnh Nhận Bí Tích Hòa Giải – 2013

TNTT Lần Đầu Lãnh Nhận Bí Tích Hòa Giải – 2013

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

hôm nay sáng Chúa Nhật 09/6/2013 các em đã được các cha sở Antôn chánh xứ long trọng Ban Bí tích Hòa giải lần đầu tiên. Trong đợt lảnh nhận Bí Tích Hòa Giải lần này có tổng số 37em.

Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Mình Thánh Chúa lần đầu vào ngày thứ tư 12/6/2013, các anh chị GLV đã hướng dẫn, tập luyện cho mấy em thiếu nhi và hôm nay sáng Chúa Nhật 09/6/2013 các em đã được Cha sở Antôn chánh xứ long trọng Ban Bí tích Hòa giải lần đầu tiên. Trong đợt lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải lần này có tổng số là 37em.

Cha sở Antôn đang hướng dẫn các em TNTT sám hối và dọn mình để chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải

Các em TNTT đang sốt sắng lắng nghe Cha Antôn  hướng dẫn trước khi vào Tòa Hòa Giải với Thiên Chúa

Xin cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho các em, để các em biết phân biệt điều tốt xấu, và siêng năng đón nhận Bí Tích Hòa Giải.

Xem thêm ảnh xin nhấn vào đây

MVTTGx