[TNTT]Chương Trình Thi Đua Giáng Sinh 2013

[TNTT]Chương Trình Thi Đua Giáng Sinh 2013

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

      I.   Mục Đích

–   Chuẩn bị tâm hồn các em thiếu nhi đón mừng Đại lễ Giáng Sinh.

–   Tạo bầu khí vui tươi, háo hức chờ đón Đại lễ Giáng Sinh.

–   Tạo điều kiện cho các lớp giáo lý thi đua, giao lưu.

 

   II.   Nội Dung

  • Chương trình: Dũng Sĩ Bê-lem – Thời gian: 02/12/2013 – 22/12/2013
  • Chương trình: Hát Mừng Chúa Hài Đồng – Thời gian: 01/12/2013 – 22/12/2013