Tóm lược bài giảng của ĐTC trong buổi triều kiến chung tại Vatican

Tóm lược bài giảng của ĐTC trong buổi triều kiến chung tại Vatican

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Oct 01/10/2015

DTc giangRome, ngày 30 tháng 9, 2015:

Anh chị em thân mến, chuyến tông du mới đây của tôi đã bắt đầu từ Cuba, nơi tôi đã muốn ôm lấy toàn dân Cuba yêu qúi, vượt trên hết mọi sự chia rẽ. Tôi đã cầu xin Đức Mẹ Bác Ái Đồng Trinh Cobre hướng dẫn họ trên con đường hòa bình, tự do và hòa giải.

Tôi đã đến Hoa Kỳ, trước hết tại Hoa Thịnh Đốn. Tôi đã khuyến khích người dân Hoa Kỳ hãy kiên trì trong việc xây dựng xã hội, trong khi ghi nhớ rằng sự giầu mạnh lớn lao nhất của họ nằm trong di sản tinh thần và đạo đức; di sản mà vị thánh mới được tấn phong, Junipero Serra, đã biểu hiện.

Tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc, ở Nữu Ước, tôi đã nhắc lại sự khuyến khích của Giáo Hội đối với cơ quan này, về việc bảo vệ hòa bình, gìn giữ tạo vật và bênh vực cho những người thiểu số.

Sau đó tôi đã đến Philadelphia, tham dự Đại Hội Thế Giới về Gia Đình. Gia đình là giải đáp cho những thách đố lớn lao nhất của thời đại chúng ta, vì gia đình là tế bào của một xã hội có thể làm cân bằng các chiều kích cá nhân và cộng đồng. Trong gia đình chúng ta tìm thấy hai nguyên tắc của tất cả mọi nên văn minh trên thế giới: đó là sự hiệp nhất và sự phồn thịnh.

Bùi Hữu Thư

Theo: Vietcatholic.org