Tôn chỉ – Mục đích

Tôn chỉ – Mục đích

Giới thiệu - Mar 24/03/2014

Trang web này do Ban MVTT Giáo Xứ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, trực thuộc Ban MVTT Tổng Giáo Phận TP.HCM, đảm trách.

Thưa Qúy độc giả.

Trang web này do Ban MVTT Giáo Xứ Phú Hòa, hạt Phú Thọ,  trực thuộc Ban MVTT Tổng Giáo phận TP.HCM, đảm trách.TÔN CHỈ:

ĐƯA THÔNG ĐIỆP TIN MỪNG "THIÊN CHÚA  BA  NGÔI"  ĐẾN VỚI MỌI THÀNH PHẦN CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA.

MỤC ĐÍCH:

1. Dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng.
2. Phổ biến các tài liệu liên quan đến giáo lý và sinh hoạt của Giáo Hội.
3. Phổ biến tin tức những sinh hoạt Mục Vụ của các Đoàn Thể trong Giáo xứ.

Mọi đóng góp ý kiến, hình ảnh, bài viết. Xin Qúy vị gửi về địa chỉ thư : MvttGxPhuHoa@gmail.com hoặc GiaoXuPhuHoa@gmail.com

Xin chân thành cám ơn Quý vị.

Ban biên tập.
 

Bài viết cũ hơn