Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 7-6-2021 đến 12-6-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 7-6-2021 đến 12-6-2021

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 06/06/2021

 

Từ 76-2021 đến 12-6-2021: tuần 10 Thường niên

📌 Ngày 7-6-2021: Thứ Hai tuần 10 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 8-6-2021: Thứ Ba tuần 10 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 9-6-2021: Thứ Tư tuần 10 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 10-6-2021: Thứ Năm tuần 10 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

3. Chầu Mình Thánh Chúa – Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

📌 Ngày 11-6-2021: Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

3. Chầu Mình Thánh Chúa – Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

📌 Ngày 12-6-2021: Thứ Bảy Lễ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

*

Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube chatamvn

Media TGP Sài Gòn

Nguồn: TGPSaigon.net