Trùng tu cung thánh

Trùng tu cung thánh

Tin Giáo Xứ - Oct 22/10/2020

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã hơn một thập niên sau khi được Đức cha, cùng quý Cha cung hiến bàn thờ.

Sáng nay ngày 21-10-2920, tại thánh đường Giáo xứ, Cha sở cho kiểm tra và sơn vecni lại Tượng Chúa Giêsu chịu nạn và Thánh giá, để chống lại sự bào mòn của thời gian, cũng như khói bui.

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện, đễ việc trùng tu được diễn ra tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Hình: Quang Vu Viet