Tước hiệu Đức Ông là gì ?

Tước hiệu Đức Ông là gì ?

Hỏi đáp - Mar 03/03/2016

 

Hỏi :
Thưa cha con có thắc mắc đó là: Chức vụ “Đức Ông” trong đạo chúng ta. Xin cha cho con biết cấp bậc của “Đức Ông” là được xếp vào hàng ngũ nào, khi nào thì được phong chức “Đức Ông”? Có phải làm “Linh Mục” rồi mới được phong “Đức Ông” không? “Đức Ông” và “Đức Giám Mục” thì ai cao hơn? Con xin cảm ơn Cha!Đức Tình

Đáp:

“Đức Ông” là một tước hiệu trong Giáo Hội thường được ban tặng do Đức Giáo Hoàng cho các giáo sĩ triều (không cho các cha Dòng) để tuyên dương sự phục vụ Giáo Hội. Hiện nay, tước vị Đức Ông gồm 3 cấp bậc khác nhau (Apostolic Protonotaries, Honorary Prelates của ĐTC, Chaplains – Tuyên Úy – của ĐTC); trước thời ĐTC Phaolô VI, tước Đức Ông có tới 14 cấp bậc khác nhau. Trong một số nước Âu Châu người ta gọi Monsignor (Đức Ông) các Đức Giám Mục. Xét riêng các vị có công gì đó được Đức Thánh Cha ban cho tước hiệu danh dự này là những vị giáo sĩ (thường là linh mục). Đây chỉ là một tước vị danh dự chứ không phải là chức thánh. Do đó không có vị trí nào trong phẩm trật chính thức của Giáo Hội.

Lm. Phi Quang