Vận động như thế nào để có lợi cho sức khoẻ ?

Vận động như thế nào để có lợi cho sức khoẻ ?

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Sự sống là vận động, cơ thể con người dù ở bất cứ trạng thái nào cũng luôn luôn vận động. Nước chảy thì không hôi thối, trục cánh cửa quay thì không han gỉ, cơ thể con người thường xuyên vận động thì mạnh khoẻ, ít bệnh tật và sống lâu.

Vận động như thế nào để có lợi cho sức khoẻ ?