Vatican công bố chủ đề Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn

Vatican công bố chủ đề Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Mar 09/03/2020

Trong Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn Giáo hội chú trọng đến việc chăm sóc mục vụ cho những người di tản nội địa và sứ vụ phục vụ họ của Giáo hội.

“Bị buộc phải chạy trốn như Chúa Giêsu Kitô”

Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn năm 2020 sẽ được cử hành vào ngày 27/09 và đề tài được Đức Thánh Cha chọn cho ngày này là “Bị buộc phải chạy trốn như Chúa Giêsu Kitô.”

Trong thông cáo hôm 06/03, Phân bộ người Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện nói rằng đề tài này “cung cấp nền tảng Kitô học cho hành động đón tiến và hiếu khách của Kitô giáo.”

Sứ điệp chú ý đặc biệt đến việc chăm sóc mục vụ cho những người tản cư nội địa, hiện tại lên đến 41 triệu trên toàn thế giới.

6 tiểu đề với 6 cặp động từ

Phân bộ người Di dân và Tị nạn cho biết chủ đề của sứ điệp sẽ được phân thành “6 chủ đề phụ được diễn tả bởi 6 cặp động từ: biết để hiểu, đến gần để phục vụ; lắng nghe để hòa giải, chia sẻ để phát triển, tham gia để thăng tiến; và cuối cùng, hợp tác để xây dựng."

Để khuyến khích sự hỗ trợ và chuẩn bị cho Ngày Thế giới người di cư và tị nạn, Phân bộ người Di dân và Tị nạn của Tòa Thánh cũng cho biết họ sẽ phát triển các tài liệu và một chiến dịch truyền thông để hỗ trợ cho sự kiện này. Thông cáo của Phân bộ cho biết “mỗi tháng, thông tin, các suy tư và trợ giúp truyền thông đa phương tiện sẽ được cung cấp như là cách thế để khám phá và trình bày chủ đề được Đức Thánh Cha chọn trong năm nay.” 

Nguồn: Vatican News