VIDEO: Bài chia sẻ Lễ Lòng Chúa Thương Xót

Bài giảng hàng tuần - Apr 10/04/2018

Kính mời quý vị nghe bài chia sẽ trong thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, do cha sở Antôn chủ tế vào lúc 17g00 ngày 08-04-2018 tại nhà thờ Phú Hòa.

Fim: Văn Chung