[Video] Đón tiếp Phái Đoàn Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC)

[Video] Đón tiếp Phái Đoàn Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC)

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Giáo Hạt Phú Thọ đón tiếp Phái Đoàn Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) tại giáo xứ Phú Bỉnh