VIDEO: Thánh Lễ Kính Giuse Bổn mạng Giáo xứ và HĐMV

VIDEO: Thánh Lễ Kính Giuse Bổn mạng Giáo xứ và HĐMV

Tin Giáo Xứ - May 02/05/2021

Ngày 1-5 Giáo hội mừng lễ kính Thánh Giuse Thợ, đồng thời cũng là bổn mạng Giáo xứ và Hội đồng mục vụ (HĐMV) Gx Phú Hòa.