[Video]Lễ Kính Thánh Martino – Bổn Mạng Khu III, Giáo Xứ Phú Hòa [P1/2]

[Video]Lễ Kính Thánh Martino – Bổn Mạng Khu III, Giáo Xứ Phú Hòa [P1/2]

Khu Giáo III Thánh Martinô - Mar 24/03/2014

Lễ Kính Thánh Martino – Bổn Mạng Khu III, Giáo Xứ Phú Hòa – phần 1/2