Vợ tốt phải hội đủ những điều kiện sau đây:

Vợ tốt phải hội đủ những điều kiện sau đây:

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

– Phải đẹp gái – Không kiêu sa – Thích ở nhà – Lo nội trợ

– Phải đẹp gái
– Không kiêu sa
– Thích ở nhà
– Lo nội trợ
– Không cắc cớ chửi chồng con
– Không phấn son
– Không nhiều chuyện
– Không hà tiện
– Không càm ràm
– Phải siêng năng
– Không lười biếng
– Nói nhỏ tiếng
– Biết chiều chồng
– Giỏi nữ công
– Và gia chánh.
– Biết làm bánh
– Nấu ăn ngon
– Biết dạy con
– Ứng xử tốt
– Không quá dốt
– Không quá khôn
– Không ôm đồm
– Không ủy mị
– Không thiên vị
– Không cầu kỳ
– Không quá phì
– Không quá ốm
– Không dị hợm
– Không chanh chua
– Không se sua
– Không bẻm mép
– Không bép xép
– Không phàn nàn.

– Không có đâu…
– Đừng có KIẾM.