Vua

Vua

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Ngày nay trên thế giới còn một số quốc gia có vua, Châu Á có: Nhật, Thái Lan, Mã Lai, Campuchia, Sauđi, Jordan. Nam Thái Bình Dương thì có đảo Tonga. Âu Châu có: Bỉ, Hòa Lan, Ðan Mạch, Tây Ban Nha, Monaco, và Anh Quốc.

Ngày nay trên thế giới còn một số quốc gia có vua, Châu Á có: Nhật, Thái Lan, Mã Lai, Campuchia, Sauđi, Jordan. Nam Thái Bình Dương thì có đảo Tonga. Âu Châu có: Bỉ, Hòa Lan, Ðan Mạch, Tây Ban Nha, Monaco, và Anh Quốc. Chỉ bà Nữ Hoàng (tương lai sẽ là vua) của nước Anh nầy thôi là vua chung của 54 quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung, (Commonwealth Monarchy Members) khắp Năm Châu, cả nước Úc của chúng ta luôn.

Nhưng vua ngày nay chỉ còn tính cách lễ lạc, nếu nói theo danh từ bình dân là “bù nhìn” mà thôi, chớ không có quyền hành như vua chúa ngày xưa, quyền hành nằm trong tay Thủ Tướng và quốc hội là những người được người dân bầu lên. Vua ngày xưa là “toàn quyền”, lập pháp, tư pháp và hành pháp đều một mình vua. Vì vậy người xưa có câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Chẳng những quốc gia có vua mà Tôn giáo cũng có vua nữa, vì Công Giáo có “Giáo Hoàng”.

Con vật cũng có vua chớ không chỉ con người mà thôi. Rắn thì có “rắn chúa”. Ong thì có “ong chúa”. Sư Tử là vua, vì vậy mới có câu “Chúa tể sơn lâm”. Chim trời cũng có vua, người ta gọi Chim Ưng là vua của các loài chim. Loài cá thì có vua là “Cá voi”. Hoa cỏ cũng có vua nữa, người ta gọi Hoa Mẫu Ðơn là vua của các loài hoa, cũng như trái Sầu Riêng là vua của các loại trái cây. Trong nhà bếp cũng có vua, đó là “Ông táo, người Việt Nam gọi là vua bếp. Ðất và sông cũng có vua, đó là “Thổ địa” và “Hà bá”, vì vậy tiếng Việt có câu “Ðất có thổ công, sông có hà bá”. Dưới hỏa ngục cũng có vua luôn, người Việt gọi là “Diêm vương”.

Thưa quý vị, vua của những loài vật, thực vật, và vua của bếp, đất, sông, và hỏa ngục là do con người đặt ra, vì thấy nó sức mạnh, to lớn, hùng dũng, đẹp đẽ, ngon, hoặc là tin dị đoan mà thôi, chớ không có bằng chứng nào cả. Trong Kinh thánh có ghi cho chúng ta biết có hai vua, vua thứ nhứt là Satan, vâng, Satan là “vua của thế gian mờ tối nầy” (Êphêsô 6:12). Vua thứ hai là Ðức Chúa Trời, Ngài là “Vua của muôn vua, Chúa của các chúa” (Khải huyền 17:14). Ngài chẳng những là Vua của muôn vua, mà chính Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài vạn vật.

Kinh thánh viết “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Côlôse 1:17). Vì “bởi Ngài” và “vì Ngài”, nên Ngài có quyền “Thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua” (Ðaniên 2:21). Nếu Ðức Chúa Trời là Vua, là Ðấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, thì việc con người thờ phượng Ngài là điều phải làm.

Xin được hỏi “Ngài có phải là Vua của quý vị không?”

MS Trần Ngọc Chánh