XIN LỖI CHÚA

XIN LỖI CHÚA

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Xin Thiên Chúa từ ái Thương tha thứ lỗi lầm Bao đam mê năm tháng Luân lạc bước trần gian

Xin Thiên Chúa từ ái
Thương tha thứ lỗi lầm
Bao đam mê năm tháng
Luân lạc bước trần gian
 
            Con tim hằng thao thiết
            Hồn xao xuyến khát khao
            Vẫn ngày đêm thao thức
            Được sống trọn tin yêu
 
Bước đời con xuôi ngược
Lêu bêu như cánh bèo
Ưu tư sầu trăm mối
Biết trôi về bến nào?
 
            Nỗi niềm luôn quay quắt
            Sớm khuya cứ bồi hồi
            Luôn không nguôi day dứt
            Vắng Ngài, thiếu niềm vui!
 
Vạn lần xin lỗi Chúa
Con trót phạm đến Trời
Xin niệm tình tha thứ
Con về đây, Chúa ơi!
 
 
TRẦM THIÊN THU