Ý nghĩa việc đi đàng Thánh giá trong mùa Chay

Ý nghĩa việc đi đàng Thánh giá trong mùa Chay

Mùa Chay - Mar 25/03/2017

Trong bốn sách Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo các thánh sử Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, và Gio-an. Chúng ta nhận thấy rằng phần thuật lại câu chuyện cuộc thương khó của Chúa Giê-su là dài nhất và chi tiết nhất. Nếu làm một so sánh, chúng ta thấy mỗi thánh ký dành tường thuật ba ngày cuối trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-su chiếm khoảng 20% đến 30% toàn bộ sách Tin Mừng. Khối lượng lớn chất liệu trong trình thuật cuộc thương khó cho biết mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-su có tầm quan trọng đối với niềm tin của các tông đồ, cũng như của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi. Hơn tất cả các phép lạ, lời rao giảng và các dụ ngôn, cuộc thương khó của Chúa Giê-su nổi lên như sự kiện quan trọng nhất mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong cuộc sống trần thế.

Cá nhân hóa qua việc đi đàng thánh giá:

Các Ki-tô hữu ngay từ những ngày đầu đã chia sẻ với nhau câu chuyện cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giê-su qua truyền thống nói (câu chuyện về Chúa Giê-su được các tông đồ kể lại, thế rồi người ta tiếp tục kể lại cho nhau nghe) và sau đó là truyền thống viết (những gì các tông đồ đón nhận từ nơi Chúa Giê-su được các ngài thuật lại cho người nghe, thế rồi các thánh ký viết ra được Giáo hội nhìn nhận trong quy điển các sách Tin Mừng) để trao lại cho các thế hệ tiếp theo kinh nghiệm của họ được tham dự và được sống với Thiên Chúa của họ qua cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su qua trình thuật thương khó không chỉ kể lại câu chuyện quá khứ nhưng chính lúc này đây và mỗi người cảm nhận được tình yêu vĩ đại của Đấng Cứu Độ chúng ta đang tác động lên mỗi người qua sự đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su. Kinh nghiệm được tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta là điều rất cần thiết cho đời sống Ki-tô hữu. “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình” là điều then chốt cho đời sống đức tin, vì thế những việc đạo đức quen thuộc như lần chuỗi mân côi, đi đàng thánh giá trong mùa chay và các ngày thứ sáu nhằm đưa người tín hữu đi vào trong cuộc gặp gỡ cần thiết này.

Nội tâm hóa qua việc đi chặng đàng thánh giá:
Các chặng đàng thánh giá việc đạo đức quen thuộc và đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng, vì không chỉ để kể lại câu chuyện cuộc thương khó của Chúa Giê-su nhưng còn mời gọi cộng đoàn cũng như mỗi người bước vào cuộc đối thoại với Đấng đã trao chính Ngài vì loài người chúng ta. Các chặng thánh giá giúp mỗi người thực hiện cuộc hành hương thiêng liêng dọc theo con đường đau khổ của Chúa Giê-su. Đi qua từng chặng trên đường thánh giá ghi dấu những nơi cụ thể trên con đường Chúa Giê-su mang thánh giá đi lên đồi Can-vê. Dừng lại mỗi chặng thánh giá suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su để nhận ra tình yêu của Chúa đã chịu nhiều đau khổ và chết trên thánh giá là vì tôi và cho tôi với những yếu đuối và tội lỗi. Đó chính là nội tâm hóa các chặng đàng thánh giá của Chúa Giê-su, là điều cần thiết để đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su và tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giê-su được gia tăng mỗi ngày.

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria đã bước đi cùng với Chúa Giê-su trên con đường thánh giá dẫn Con của Mẹ đến đồi Can-vê cầu bầu cho chúng ta can đảm bước đi theo Chúa Giê-su. Để gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh nơi cuộc sống mỗi người qua hành trình mùa chay này.

Lm. Joseph Vương.