BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 06/02/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật IV Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo Năm A.