Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
05:45 16/05/2022
Qua trang Tin Mừng hôm nay, ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ biết thể hiện tình yêu bằng lời dạy của thánh Phaolô: “Dù ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, anh em hãy làm cho sáng danh Chúa”
SUY NIỆM
05:40 16/05/2022
Chúa Giêsu chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha qua việc luôn vâng phục và thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
06:02 15/05/2022
Lời của Ngài là Tin Mừng cứu độ. Trước khi rời khỏi thế gian, Chúa Giêsu đã ưu ái ban truyền cho các Tông đồ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Một điều răn căn cốt tóm gọm lời dạy của Chúa.
SUY NIỆM
05:54 15/05/2022
Giuđa ra đi để chuẩn bị một toan tính đen tối: phản Thầy, thì Ðức Giêsu lại phán: “Bây giờ con Người được tôn vinh”.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
06:33 14/05/2022
“Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn.”  Nhận biết và tin vào Thiên Chúa,
SUY NIỆM
06:27 14/05/2022
Vì yêu thương, Chúa Giêsu nâng ta lên làm bạn hữu của Chúa. Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa.
Tài liệu tham khảo
07:16 13/05/2022
Bài lễ = bản văn phụng vụ của Thánh lễ (nằm trong Sách Lễ Rôma): Các lời nguyện thuộc chủ tế + kinh tiền tụng + ca nhập lễ + ca hiệp lễ;
Uncategorized
05:50 13/05/2022
Để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất, hôm 23/7/2021
SUY NIỆM
05:38 13/05/2022
Ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm, lần hạt Mân Côi. Sứ điệp Mẹ trao được từng ngày từng giờ,
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
05:32 13/05/2022
Khi suy nghĩ về mục đích của cuộc đời hiện tại và về cuộc sống mai sau, chúng ta hãy biết sống tỉnh thức bằng việc giữ tâm hồn trong sạch, luôn tín thác vào Chúa,