Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
05:57 30/09/2022
Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ mọi người. Trước sự cứng lòng tin của một số dân thành đã từng chứng kiến phép lạ Chúa làm mà không tin,
SUY NIỆM
05:52 30/09/2022
Ai đón nhận Tin mừng là đón nhận chính Thiên Chúa. Ai không tin, không đón nhận sẽ bị kết án và mất phần thưởng đời đời.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
10:58 29/09/2022
Nguyện xin các thiên thần nhất là thiên thần bản mệnh của mỗi người luôn nhắc nhở ta, để ta luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa là tình yêu.
SUY NIỆM
10:39 29/09/2022
THỨ NĂM TUẦN 26 TN  Các Tổng lãnh Thiên thần Micaen, Gáprien, Raphaen, lễ kính      "Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người" (Ga 1,51)     Sứ điệp: Thiên thần và loài người đều có bổn phận và quyền lợi là phụng sự Thiên Chúa. Chính việc phụng […]
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
04:31 28/09/2022
Thiên Chúa là Đấng quan phòng và tốt lành vô cùng. Xin cho những người môn đệ Chúa luôn biết dâng hết mọi băn khoăn lo lắng và đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác để bước đi theo Ngài một cách hân hoan, vui vẻ.
SUY NIỆM
04:25 28/09/2022
Người môn đệ đi theo Chúa không có gì để bảo đảm an toàn cho cuộc sống trần thế, và không được để cho mình bận tâm vì bất cứ lý do gì.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
06:53 27/09/2022
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lối suy nghĩ của các môn đệ khi chưa hiểu và thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Lối suy nghĩ và lối thích sử dụng quyền lực để răn đe hay trấn áp người khác là cách hành xử hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng.
SUY NIỆM
06:40 27/09/2022
Chúa là Đấng khoan dung nhân từ. Dù những người Sa-ma-ri không tiếp đón Chúa, nhưng Chúa không muốn tiêu diệt họ. Chúa vẫn tha thứ và chờ đợi.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
05:30 26/09/2022
Lời Chúa hôm nay mời gọi người Kitô hữu hãy đi theo con đường của Chúa. Con đường của Chúa khác hẳn cách sống của người đời; đó là sống khiêm tốn và phục vụ tha nhân;
SUY NIỆM
19:59 25/09/2022
Các môn đệ tự hỏi xem ai là người lớn nhất, và Chúa Giêsu đã trả lời: kẻ nhỏ nhất lại là kẻ lớn nhất. Chúa muốn dạy ta rằng: người khiêm nhường phục vụ như Chúa là người lớn nhất trong Nước trời.