Loan Báo Tin Mừng
11:42 09/08/2017
Tuy nhiên, những người trẻ Công Giáo nói thêm rằng lửa đó nếu không được hướng dẫn có thể trở nên không thể kiểm soát và làm hại đến người khác.
Loan Báo Tin Mừng
06:45 13/07/2017
Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta một tình yêu nhưng không, chúng ta được yêu không phải vì chúng ta đáng yêu, nhưng vì chúng ta được yêu nên chúng ta trở nên đáng yêu.
Loan Báo Tin Mừng
06:58 12/07/2017
Ta cũng tin tưởng vào ơn Chúa, Ngài sẽ ban cho ta khả năng như Ngài đã ban cho các tông đồ xưa, đặc biệt là qua bí tích và việc cử hành phụng vụ.
Loan Báo Tin Mừng
10:20 06/10/2016
WHĐ (30.09.2016) – “Đừng sợ, vì Ta ở với con (Is 43,5) – Thông truyền niềm hy vọng và tin tưởng trong thời đại chúng ta”: đây là chủ đề đã được Đức Thánh Cha
Loan Báo Tin Mừng
14:48 24/09/2016
Tổng số các nhân viên thuộc 9 cơ quan truyền thông hiện nay của Tòa thánh vào khoảng 700 người. Với việc gộp tất cả thành một Bộ truyền thông duy nhất, Tòa Thánh sẽ tiết kiệm được ngân sách. (SD 22-9-2016)
Loan Báo Tin Mừng
08:30 24/09/2016
Theo Chúa là từ bỏ mọi thứ: từ tội lỗi lẫn của cải vật chất trần thế, để tìm kiếm niềm vui đích thật là Nước Trời nơi chằng hề hư mất bao giờ. Như xưa Chúa nói với thánh Matthêu  “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người”.
Loan Báo Tin Mừng
09:38 30/08/2016
​Ngày 29/08/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến người sáng lập và là giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg tại Vatican.
Loan Báo Tin Mừng
09:13 05/07/2016
Xin cho mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm rao giảng Nước Thiên Chúa của mình,
Loan Báo Tin Mừng
11:22 10/05/2016
Đức cha Phêrô đã triển khai Sứ điệp Ngày TGTTXH lần thứ 50 của ĐTC. Với câu hỏi: Các thành viên TT có thể làm gì để có được cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót,
Loan Báo Tin Mừng
15:20 06/05/2016
Hằng năm, Hội Thánh yêu cầu mọi Giáo phận trên thế giới cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội để nhắc nhở các tín hữu nhớ đến tầm quan trọng của các phương tiện truyền