Mùa Chay
11:15 18/02/2020
Ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nghe văng vẳng lời thánh ca từ Sách Sáng thế: Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro.
Tài liệu tham khảo
11:52 09/02/2020
Cầu nguyện cho những nhà hữu trách có biện pháp kịp thời và hữu hiệu để bảo vệ người dân trước sức công phá của làn sóng virus Corona này.
Tài liệu tham khảo
06:55 17/01/2020
Vì muốn phổ biến tập sách về câu đối Tết và Phụng Vụ của Tác giả Phaolô Trần Quang Chu đến với các Tín hữu Công giáo Việt Nam
Tài liệu tham khảo
21:41 07/10/2019
kính Đức Mẹ vẫn đọc một chuỗi các kinh Kính mừng, vừa đọc vừa nghĩ đến những sự vui mừng của Đức Mẹ
Tài liệu tham khảo
06:25 16/09/2019
Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu cư ngụ trong một địa hạt được thiết lập cách vững bền trong giáo phận, nhằm tập họp Dân Chúa cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó
Tài liệu tham khảo
06:20 07/04/2019
Sau thời gian cử hành Mùa Chay thánh, trong đó Giáo hội hướng về Đại lễ Phục sinh bằng việc chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo :
Chia sẻ kinh nghiệm
14:40 14/01/2019
5W2H ,5W1H là viết tắt của các từ trong tiếng Anh: Why, Who, When, Where, What và How.
Tài liệu tham khảo
07:19 07/07/2018
Thân mời quý vị xem tài liệu ngắn này chỉ cố gắng ghi lại cách khái quát một số chứng tích Qua Dòng Lịch Sử hình thành và phát triển gia đình Giáo phận trên quê hương Việt Nam…
Mùa Chay
10:29 28/02/2017
Là thời gian hướng về ngày lễ Phục Sinh bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro
Tài liệu tham khảo
09:33 29/11/2016
Ý thức mình đang sống trong tháng, trong Mùa Phụng vụ nào của Năm Phụng Vụ, để từ đó chủ động mở lòng cộng tác với Chúa …