Tháng Mân Côi
08:57 20/10/2015
Đức Mẹ Maria
Sài Gòn ngày 09/10/1965 – Thước phim đầy quý giá (không có tiếng) về Ngày Lễ đầy long trọng đón Tượng Đức Mẹ Fatima trái tim từ phi trường Tân Sơn Nhứt
17:24 03/10/2015
Tháng Mân Côi
Dưới dấu chỉ của tràng chuỗi mân côi, chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ đơn độc
09:52 03/10/2015
Tháng Mân Côi
Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10. Kinh Mân Côi nguyên tiếng Latinh là Rosarium, tiếng Anh, tiếng Pháp là Rose
12:01 02/10/2015
Tháng Mân Côi
Và chúng ta biết, Đức Giáo Hoàng Goan Phaolô II đã thêm vào chuỗi Mân Côi 5 mầu nhiệm Sự Sáng.
11:55 02/10/2015
Đức Mẹ Maria
chúng ta cảm thấy bị giới hạn và bất lực, chúng ta chỉ biết tin tưởng vào lời cầu nguyện mà thôi, chúng ta tin cậy vào một sức mạnh lớn hơn, là Thiên Chúa
08:51 14/10/2014
Tháng Mân Côi
Tràng Mân Côi kính dâng lên Mẹ yêu thương nhắn nhủ ngày nào, hãy lần chuỗi luôn, hãy cầu nguyện luôn, đền thay bao tội lỗi.
10:47 13/10/2014
Tháng Mân Côi
09:32 13/10/2014
Tháng Mân Côi
Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên Thiên Đàng lộn xộn quá: đông đảo hạng người xuất hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: Này, con có giữ cửa Thiên Đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy Thiên Đàng có vẻ lộn xộn lắm, con lo mà […]
21:55 12/10/2014
Tháng Mân Côi
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Cha Pio Pietrelcina (1887-1968) là một vị thánh của thế kỷ XX. Ngay từ khi còn sống ngài được Chúa ban cho nhiều đặc sủng, làm nhiều dấu lạ, giúp đỡ nhiều người sống đức tin và chữa lành nhiều tật bệnh hồn xác. Ngài được ĐGH Gioan-Phaolô II […]
10:00 08/10/2014
Tháng Mân Côi
Xin dâng Mẹ đây vòng thiên tuế Và triều thiên hoa huệ trắng ngần Trọn đời Mẹ đã hiến thân Buồn vui muôn nỗi thông phần cùng Con.[1] Tháng Mân Côi lại về.  Chúng ta lại được mời gọi “tái khám phá kinh Mân Côi”,[2] thực thi lời Mẹ nhủ khuyên: Sám hối tội lỗi, tôn […]