Tháng Mân Côi
17:24 03/10/2015
Dưới dấu chỉ của tràng chuỗi mân côi, chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ đơn độc
Tháng Mân Côi
09:52 03/10/2015
Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10. Kinh Mân Côi nguyên tiếng Latinh là Rosarium, tiếng Anh, tiếng Pháp là Rose
Tháng Mân Côi
12:01 02/10/2015
Và chúng ta biết, Đức Giáo Hoàng Goan Phaolô II đã thêm vào chuỗi Mân Côi 5 mầu nhiệm Sự Sáng.
Đức Mẹ Maria
11:55 02/10/2015
chúng ta cảm thấy bị giới hạn và bất lực, chúng ta chỉ biết tin tưởng vào lời cầu nguyện mà thôi, chúng ta tin cậy vào một sức mạnh lớn hơn, là Thiên Chúa
Tháng Mân Côi
08:51 14/10/2014
Tràng Mân Côi kính dâng lên Mẹ yêu thương nhắn nhủ ngày nào, hãy lần chuỗi luôn, hãy cầu nguyện luôn, đền thay bao tội lỗi.
Tháng Mân Côi
10:47 13/10/2014
Tháng Mân Côi
09:32 13/10/2014
Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên Thiên Đàng lộn xộn quá: đông đảo hạng người xuất hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: Này, con có giữ cửa Thiên Đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy Thiên Đàng có vẻ lộn xộn lắm, con lo mà […]
Tháng Mân Côi
21:55 12/10/2014
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Cha Pio Pietrelcina (1887-1968) là một vị thánh của thế kỷ XX. Ngay từ khi còn sống ngài được Chúa ban cho nhiều đặc sủng, làm nhiều dấu lạ, giúp đỡ nhiều người sống đức tin và chữa lành nhiều tật bệnh hồn xác. Ngài được ĐGH Gioan-Phaolô II […]
Tháng Mân Côi
10:00 08/10/2014
Xin dâng Mẹ đây vòng thiên tuế Và triều thiên hoa huệ trắng ngần Trọn đời Mẹ đã hiến thân Buồn vui muôn nỗi thông phần cùng Con.[1] Tháng Mân Côi lại về.  Chúng ta lại được mời gọi “tái khám phá kinh Mân Côi”,[2] thực thi lời Mẹ nhủ khuyên: Sám hối tội lỗi, tôn […]
Tháng Mân Côi
13:30 07/10/2014
 100 Truyện Tích Mân Côi 1 – 20 TRUYỆN TÍCH 1 : Đức Mẹ đi tu 15 năm TRUYỆN TÍCH 2 : 1 linh hồn hiện về xin gia nhập Hội Mân Côi TRUYỆN TÍCH 3 : Bị chém đầu mà còn được xưng tội rước lễ. TRUYỆN TÍCH 4 : Con khỉ trung thành […]