Tháng Hoa
15:12 23/08/2014
Tháng Hoa
Ngày đầu tháng Năm, tháng mà Giáo Hội dành riêng để kính Đức Trinh nữ Maria: “Mẹ như muôn hoa trên ngàn…”.Vì thế, mọi người đều dâng lên Mẹ những đoá hoa tươi đẹp nhất để bày tỏ lòng kính yêu đối với Mẹ hiền.
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, Maria de qua natus est Jesus! Hãy xem lời ngợi khen trác tuyệt mà Tin mừng tặng cho Đức Maria!
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Đức Maria đã được trang điểm bằng mọi tặng ân, được nên phong phú bằng mọi nhân đức, được những công trạng khôn sánh, nhưng Mẹ đã xuất hiện trước mặt thế gian dưới một dáng vẻ bên ngoài hết sức bình thường.
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Chúng ta không tìm thấy nơi Đức Maria sự khiêm nhượng quá lạ lùng kinh ngạc, sự khiêm nhường pha trộn vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa quyền chức vừa thuần phục, sự khiêm nhường rất đáng thán phục
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Mầu nhiệm Bêlem tràn ngập yêu thương êm ái. Có thể nói, ở đây Chúa Giêsu có vẻ dễ chịu hơn ở trên núi Canvê. Chúng ta hãy đi sâu vào trong thái độ tư duy của Đức Thánh Trinh Nữ.
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Hãy nhìn ngắm gương sáng Mẹ Maria, người đầu tiên tôn thờ Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng Mẹ! Ôi sự tôn thờ ấy của Mẹ Đồng Trinh phải là hoàn hảo biết bao
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Kính chào Người đầy ân sủng!” Trong số tất cả các con cái Evà, chỉ duy Đức Maria là đầy ân sủng. Còn chúng ta thì đầy những khốn nạn do hậu quả tội nguyên tổ
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Ơn gọi của chúng ta gắn liền cách đặc biệt với việc phục vụ Vua các vua, càng khiến chúng ta có bổn phận phải cậy nhờ Mẹ hơn
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
Đức Thánh Trinh Nữ là người nữ đã dùng gót chân đạp dập đầu con rắn hoả ngục. Thiên Chúa khi tạo dựng vĩ đại trên thần dữ; Ngài đã tái lập chủ quyền Ngài trên trái đất
22:46 24/03/2014
Tháng Hoa
chức Mẹ Thiên Chúa. rồi Mẹ đã lãnh nhận kho tàng ân sủng, nó làm cho Mẹ nên Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại, nên người góp phần vào công cuộc cứu chuộc chúng ta