Huynh Đoàn Đa Minh
Huynh Đoàn Đa Minh
Thánh lễ Kính Thánh Simon Phan Ðắc Hòa bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh
22:18 13/12/2017
Huynh Đoàn Đa Minh
Thứ Ba ngày 12/12/2017, Giáo hội mừng lễ kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa Tử Đạo, một mẫu gương chịu đau khổ hy sinh vì đức tin của  thánh tử đạo Việt Nam. Đồng thời hôm nay cũng là lễ mừng Bổn Mạng của Huynh đoàn Đa-Minh giáo xứ.
17:39 13/12/2015
Huynh Đoàn Đa Minh
Vào lúc 17:30 thứ bảy ngày 12-12-2015 tại thánh đường Gx Phú Hòa, cha sở và cộng đoàn dân Chúa hân hoan mừng kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa
18:50 12/07/2015
Huynh Đoàn Đa Minh
“Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm” (Mt 25,31-46)   Nhằm chia sẻ tình yêu thương ấm áp đến với những người già đang sống neo đơn trong những nhà bác ái, lúc 8 giờ sáng ngày […]
10:02 15/12/2014
Huynh Đoàn Đa Minh
Vào lúc 17:00 thứ sáu 12/12/2014,  tại nhà thờ Phú Hòa, cha sở Antôn đã cử hành thánh lễ kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa Tử Đạo, bổn mạng huynh đoàn Đa Minh giáo xứ. Tham dự Thánh lễ hôm nay có các vị đại diện huynh đoàn Đa Minh của các giáo xứ: Bình […]
22:46 24/03/2014
Huynh Đoàn Đa Minh
Vào lúc 17g30 ngày 09/05/2013, tại thánh đường giáo xứ Phú Hòa, Huynh đoàn giáo dân Đa minh Liên Huynh Thánh Hiển hạt Phú Thọ, đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Hiển, bổn mạng Liên Huynh.
22:36 24/03/2014
Huynh Đoàn Đa Minh
Vào lúc 17g30 thứ tư, ngày 12/12/2012,giáo xứ Phú Hòa đã tổ chức trọng thể thánh lễ mừng kính Thánh SIMON Phan Đắc Hòa.
20:54 24/03/2014
Huynh Đoàn Đa Minh
Được chính thức thành lập vào năm 1998 do LM Đa Minh Trần Đức Công Ngày 1/8/2006 được dấu ấn của tinh dòng Đa Minh do Lm Giuse Nguyễn Cao Luật OP. Bề trên giám tĩnh ký