BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 20/07/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B.