BUÔNG BỎ ĐỂ THEO CHÚA

BUÔNG BỎ ĐỂ THEO CHÚA

SUY NIỆM - Oct 04/10/2017

THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA Lc 9,57-62

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Đó chính tinh thần và thân phận của Đức Giêsu và cũng phải là thái độ sống của người môn đệ cần phải có nếu muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Lần giở lại lịch sử cứu độ, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, việc chọn và kêu gọi một người nào đó để thi hành sứ vụ, thì chắc hẳn Thiên Chúa đều muốn người đó phải có thái độ dứt khoát một cách triệt để.

Bắt đầu từ tổ phụ Abraham, Thiên Chúa gọi ông và truyền cho ông phải rời bỏ xứ sở để lên đường đến một nơi mà Người sẽ chỉ cho. Rồi Người chọn dân riêng là Israel, Thiên Chúa cũng truyền cho họ ngay lập tức phải rời bỏ Aicập và lên đường tiến về Đất Hứa. Tiếp theo là các môn đệ, Đức Giêsu luôn mời gọi các ông là hãy từ bỏ mọi sự mà lên đường theo Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc hai thanh niên xin đi theo Đức Giêsu. Thế là Ngài cũng mời gọi họ phải từ bỏ tất cả, kể cả từ bỏ những cái gắn liền với cuộc sống của họ như công việc hay tình cảm: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần ngươi hãy theo Ta… ai tra tay cầm cày mà còn ngoảnh lại nhìn đằng sau thì không xưng đáng với nước Thiên Chúa (x. Lc 9, 59-62).

Trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta đều được Chúa Giêsu mời gọi trở nên ngôn sứ của Chúa. Do đó, chúng ta cũng hãy từ bỏ những gì không phù hợp với tư cách làm con Chúa và sứ mạng ngôn sứ được trao. Vì nếu không từ bỏ, chúng ta sẽ bị vướng víu vào những điều phụ thuộc và quên đi công việc chính yếu. Đồng thời, theo Chúa mà còn quá nhiều lỉnh kỉnh thì hẳn khó có thể chu toàn và dễ rơi vào tình trạng dở dang.

Cho nên, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: một khi đã đi theo và làm môn đệ của Chúa thì phải từ bỏ mọi tham vọng, mọi ràng buộc và những thỏa mãn cá nhân để tự do hiến thân mình cho Chúa, trọn vẹn thuộc về Chúa để làm công việc cho Chúa. Không có chuyện lừng khừng, do dự, tính toán. Sống phó thác và tin tưởng nơi Chúa trọn vẹn. Chấp nhận sự bấp bênh do con người, sự vật, cuộc đời này gây nên cho mình. Ngay cả mối liên hệ tình cảm là gia đình, nếu vì đó mà ảnh hưởng và có nguy cơ làm cho chúng ta xa Chúa, thì chúng ta buộc phải khước từ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sẵn sàng từ bỏ những quyến luyến của tình cảm, nếu điều này làm cho chúng con xa Chúa và phần rỗi của mình. Xin cho chúng con biết can đảm để tiếp bước theo Chúa trên con đường hoàn thiện. Amen.

Tuệ Mẫn