CÁO PHÓ: ÔNG PHAOLO MÃ GẪU LỘC

CÁO PHÓ: ÔNG PHAOLO MÃ GẪU LỘC

Cáo Phó - Aug 30/08/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo 

Ông Phaolo  Mã Gẫu Lộc

thuộc Giáo khu Thánh Giuse, là bàu huỳnh của Ông Giuse Mã A Sắt phó Giáo khu 2 

Sinh năm 1958

 đã an nghỉ trong Chúa

lúc 3g thứ Hai, ngày 30- 08 – 2021

Hưởng Thọ 63 tuổi

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn ông  PHAOLO   sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo