CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY C

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY C

SUY NIỆM - Mar 27/03/2022

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY năm C

Lc 15,1-3.11-32

"Em con đã chết nay sống lại" (Lc 15,32)

 

 

Suy niệm: Dụ ngôn "Tình Phụ Tử" là đoạn Tin mừng tuyệt đẹp của thánh Luca. Hình ảnh người cha nhân hậu, yêu thương và trân trọng từng người con. Ông yêu mỗi người con theo từng cá tính của chúng. Và dù mỗi người con có xử thế nào, cha vẫn ân cần biểu lộ tình yêu thương và muốn dùng tình yêu thương để cảm hoá chúng. Chính nhờ tình yêu thương, người con hoang đàng mới trở về thực sự.

Cầu nguyện: Lạy Cha, hình ảnh người con cả và người con thứ đều cho thấy con ngươì trác táng, nhỏ mọn của nhân loại tội lỗi chúng con. Chỉ có người Cha là tuyệt vời! Dù chúng con thế nào đi nữa, Cha vẫn yêu. Cha yêu từng người con, và muốn những người con của Cha biết yêu nhau, biết cảm thông với nhau.

Xin Cha dạy chúng con bài học yêu thương, bao dung của Cha để chúng con biết sống chan hoà với Cha và với nhau. Tất cả chúng con đều là tội nhân.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng